Login

We upgraded our box office system in September 2021. If you have booked with us before then it’s likely you may already be in our database and your email may already be registered.

If your email address is already registered, please request a new password by clicking the ‘Forgotten your password?’ link below. IMPORTANT: You will not be able to create a new account if your email address is already registered with us. If this is the case, please try resetting your password.

You will receive an email to register a new password. Please check your spam or junk mail folder if not received after a minute or so.

Gwnaethom ni uwchraddio ein system swyddfa docynnau ym mis Medi 2021. Os ydych wedi archebu gyda ni o'r blaen mae'n debygol eich bod eisoes yn ein cronfa ddata ac efallai bod eich e-bost eisoes wedi'i gofrestru.

Os yw eich cyfeiriad e-bost eisoes wedi'i gofrestru, gofynnwch am gyfrinair newydd drwy glicio ar y ddolen 'Wedi anghofio eich cyfrinair?' isod. PWYSIG: Ni fyddwch yn gallu creu cyfrif newydd os yw eich cyfeiriad e-bost eisoes wedi'i gofrestru gyda ni. Os felly, ceisiwch ailosod eich cyfrinair.

Byddwch yn derbyn e-bost i gofrestru cyfrinair newydd. Gwiriwch eich ffolder post sbam neu sothach os nad yw wedi'i dderbyn ar ôl munud neu ddwy.

box office powered by